Jobs & Milieu vzw - Sociale werkplaats
 
 
Projectopdrachtgever: PopovGGZ
Subsidiërende instantie: VDAB & ESF
Begindatum: 01-07-2018
Einddatum: 31-12-2021
Contactpersoon: Joke Vierstraete

Wat is een activeringstraject (https://partners.vdab.be/werk-en-zorg/activeringstrajecten)

  • Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling
  • Het actieplan voor een activeringstraject wordt uitgetekend door de werkzoekende, samen met een casemanager Werk en een casemanager Zorg.
  • De begeleiding wordt uitgevoerd door een netwerk van dienstverleners (met werkactoren en zorgactoren). Het is de reguliere uitwerking van de tender activeringszorg die al tien jaar loopt.

Lees er meer over in de infobrochure van de VDAB

JOMI is als werkactor verantwoordelijk voor de begeleiding naar en op een werkvloer. We zoeken en reiken één of meerdere stagevloeren aan voor een activeringsstage. Deze stage heeft een maximale duur van 6 maanden (vanaf het moment dat de stage geregistreerd wordt in MLP) en wordt georganiseerd bij een reguliere werkgever of op een werkvloer in de sociale economie.

 

Activeringstrajecten (AT)

 
 
groen bio duurzaam en sociaal
© 2021 jomi