Jobs & Milieu vzw - Sociale werkplaats
 
 
Subsidiërende instantie: ESF
Projectpartner: Compaan - Job&Co & Groep INTRO
Begindatum: 01-06-2018
Einddatum: 31-12-2021
Contactpersoon: Joke Vierstraete

Het ESF project Doorstroom Sociale Economie richt zich op de begeleiding van doelgroepwerknemers bij hun overstap van een job in de sociale economie naar een job in de reguliere economie. Een doorstroomtraject bestaat uit een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer en bestaat ui 4 fasen: voortraject, jobmatching, stage en nazorg.

De doorstroombegeleiding wordt voorzien voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie:

- een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve doorstroombegeleiding aanbieden van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit;

- een of meer tijdelijke stages aanbieden bij een toekomstige werkgever, met het oog op een duurzame aanwerving bij deze werkgever.

 

Project Doorstroom Sociale Economie - oproep 432

 
 
groen bio duurzaam en sociaal
© 2021 jomi