Jobs & Milieu vzw - Sociale werkplaats
 
 
Projectopdrachtgever: PopovGGZ
Subsidiërende instantie: VDAB & ESF
Projectpartner: Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
Begindatum: 01-10-2009
Einddatum: 31-12-2017
Contactpersoon: Joke Vierstraete

Binnen de tender zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden begeleiden we personen met zogenaamde niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen. Het gaat om problemen allerhande die op zich niets met de arbeidsmarkt of met de positie van deze werkzoekenden op de arbeidsmarkt te maken hebben maar die de inschakeling van deze werkzoekenden bemoeilijkt of zelfs verhindert.

De zorgbegeleiding wordt uitgevoerd binnen het actieplan van een activeringsbegeleiding en bestaat uit:

  • de behandeling van medische, mentale, psychische en/of psychiatrische drempels (uitgevoerd door een partner zorg),
  • de aanpak van sociaal-economische en/of psychosociale drempels op weg naar werk (uitgevoerd door een partner empowerment),

in functie van het wegwerken van de voornaamste drempels en knelpunten die het vervolgtraject naar minimaal arbeidszorg kunnen verhinderen.

De werkzoekenden worden via GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding) toegeleid naar de uitvoerende partners. Jomi is als zorg- en empowerment partner actief in het Waasland als onderaannemer voor het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus. 
PopovGGZ is penhouder van het project en staat in die hoedanigheid onder meer in voor de algemene coördinatie en voor de administratieve en financiële kant van de zaak.

 

Tender zorgbegeleiding binnen activering van werkzoekenden (TAZ)

 
 
groen bio duurzaam en sociaal
© 2020 jomi